มูลนิธิอัลสตอมและบริษัท อัลสตอม (ประเทศไทย)
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ‘การสร้างฝายชะลอน้ำ’
สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า

มูลนิธิอัลสตอมและบริษัท อัลสตอม (ประเทศไทย)  <br>ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ‘การสร้างฝายชะลอน้ำ’ <br> สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า

โพสเมื่อ : 17 ธันวาคม 2565

ป่าไม้ถือเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรสำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อสมดุลของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ความเสื่อมโทรมและการสูญเสียพื้นที่ป่าจึงเป็นปัญหาระดับโลก เราจึงต้องการน้ำและความชุ่มชื้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ‘การสร้างฝายชะลอน้ำ’ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า  

มูลนิธิอัลสตอมและบริษัท อัลสตอม (ประเทศไทย) จำกัดเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้และให้ความสำคัญในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทยจัดทำโครงการ HIGHLAND WATER SUSTAINABLE MANAGEMENT AND CONSERVATION ตลอดทั้งปี 2565 เพื่อมุ่งมั่นสร้างฝายชะลอน้ำกว่า 1000 ตัวในพื้นที่ห่างไกลในอ. แม่แจ่ม และอ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชากรส่วนใหญ่เข้าถึงน้ำสะอาดได้ยากเนื่องจากเป็นพื้นที่สูง 

ทั้งนี้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยขี้เปอะ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท อัลสตอม ประเทศไทยนำโดยคุณวรุตม์ ตันเจริญ วิศวกรโปรเจค และคุณณิชชา โตรักตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งได้ลงมือสร้างฝายร่วมกับสมาชิกในชุมชนบ้านห้วยขี้เปอะและได้รับการต้อนรับและให้ความรู้เรื่องฝายจากนางลาวัลย์ มูลสา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก 

ขอขอบคุณมูลนิธิอัลสตอมและบริษัทอัลสตอมประเทศไทย ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแหล่งน้ำสำหรับผู้ที่อาศัยบนพื้นที่ห่างไกลไปด้วยกัน

#Raksthaifoundation
#CAREinternational
#Alstomfoundation
#Alstomthailand
#cleanwaterconservation