โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน

โพสเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2563

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิชายฝั่งอันดามัน ตั้งแต่ปลายปี 2547 (2004) ทำให้ชุมชนชายฝั่งได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน ซึ่งต้องรับความเสี่ยงต่อภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ ทำให้ชุมชนมีความเปราะบางมากขึ้นเรื่อย ๆ และคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้ เหตุการณ์จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ในบางชุมชนอาจกลายเป็นความหายนะ