ONYX Hospitality Group ร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้

โพสเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2563

มูลนิธิออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป นำโดยนางสาวทวีรัตน์ จารุพัฒนาพงศ์ (แถวหน้า-ซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป บริจาคถุงยังชีพจำนวน 220 ชุด ประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งร่วมกันบรรจุโดยพนักงานจิตอาสาของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มอบให้กับมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อให้ทางทีมงานของมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งมอบให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป