บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด

โพสเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2563

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์การแคร์นานาชาติ (มูลนิธิรักษ์ไทย) นำพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมรับฟังปัญหาเรื่องน้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฝน และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้โครงการ “ฝนตกที่ไหน” (Where the Rain Falls?) ณ หมู่บ้านแจ่มน้อย อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่