เชฟรอน

โพสเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2563

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิรักษ์ไทย ในโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและบทบาทผู้หญิง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร เชฟรอนประเทศไทย (ตรงกลาง) ได้มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 9,700,000 บาท (หรือ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) แก่นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย (ขวามือ) และคุณสุนีย์ ตาฬวัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย (ซ้ายมือ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการที่จะช่วยเพิ่มโอกาสและศักยภาพแก่เด็กและผู้หญิงกลุ่มเปราะบางในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส