บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

โพสเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2563

คุณสุพรทิพย์ ช่วงรังษี กรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ รับมอบเช็คจากบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด งบประมาณนี้ได้มาจากรายได้ส่วนหนึ่งของการขายอาหารเจในร้านแฟมิลี่มาร์ท สนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพและการตลาด “ลุมพลีเบเกอรี่” ณ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณปรียวัท ภู่เกษแก้ว ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบเช็คจากทางบริษัทฯ

“โครงการลุมพลีเบเกอรี่” เป็นการพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการอยู่ในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการของผู้เรียน และสร้างโอกาสในการต่อยอดเพื่อเป็นทางเลือกการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนในลำดับต่อไป ทางมูลนิธิรักษ์ไทยขอขอบคุณบริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ทมา ณ ที่นี้