อัลสตอม (Alstom) จับมือรักษ์ไทยสร้าง 1,000 ฝาย ที่เชียงใหม่

อัลสตอม (Alstom) จับมือรักษ์ไทยสร้าง 1,000 ฝาย ที่เชียงใหม่

โพสเมื่อ : 24 มีนาคม 2565

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมมือกับบริษัท อัลสตอม (Alstom) สร้าง 1000 ฝาย ณ อำเภอแม่แจ่มและอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการ Highland Water Sustainable Management and Conservation

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง และนำไปสู่การมีความมั่นคงทางด้านอาหารและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#มูลนิธิรักษ์ไทย
#Raksthaifoundation
#อัลสตอม