มอบระบบน้ำสะอาดในจังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการของบริษัทซันโทรี่

มอบระบบน้ำสะอาดในจังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการของบริษัทซันโทรี่

โพสเมื่อ : 31 มีนาคม 2565

เพราะ "น้ำสะอาด" ดีต่อสุขภาพของเด็ก
“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” ร่วมกับ “มูลนิธิรักษ์ไทย”


มอบน้ำสะอาดให้กับเด็กนักเรียนให้กับโรงเรียนวัดหนองครกและโรงเรียนวัดโคกกลาง จังหวัดสระบุรี 
ภายใต้โครงการสนับสนุนระบบน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิรักษ์ไทยและบริษัท ซันโทรี่ เป๊บซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมส่งมอบระบบน้ำสะอาด ผ่านกิจกรรมการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ติดตั้งถังพักน้ำและปั๊มน้ำ วางระบบท่อประปาและสร้างจุดล้างมือและแปรงฟันสำหรับนักเรียน ให้กับโรงเรียนวัดหนองครกและโรงเรียนวัดโคกกลาง จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการสนับสนุนระบบน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี

#Suntorypepsico
#RaksThaiForChildren 
#RaksThaiFoundation
#มูลนิธิรักษ์ไทย