บริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และ มูลนิธิเป๊ปซี่โค กับโครงการ "อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19"

บริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และ มูลนิธิเป๊ปซี่โค กับโครงการ

โพสเมื่อ : 1 มิถุนายน 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ทาง บริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และ มูลนิธิเป๊ปซี่โค ได้ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ "อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19" เพื่อบรรเทาภาระและลดค่าใช้จ่ายบางส่วนของพี่น้องในชุมชนผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด 

มูลนิธิรักษ์ไทยขอขอบคุณบริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ด้วยจุดมุ่งหวังเดียวกันที่จะช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

PepsiCo
#PepsiCoProud 
#PepsiCoFoundation
#PepsiCoThailand
#journeytozerohunger
#Foodforgood
#CareInternational
#RaksThaiFoundation