อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19

อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19

โพสเมื่อ : 2 มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
บริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และ มูลนิธิเป๊ปซี่โค ได้ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ" อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19" ซึ่งได้จัดทำมาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว เพื่อบรรเทาภาระและลดค่าใช้จ่ายบางส่วนของพี่น้องในชุมชนผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด และยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก
โดยมีคุณณิชชา โตรักตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิรักษ์ไทย ได้กล่าวเปิดงานและขอบคุณทางบริษัทที่สนับสนุนนำโดย
  • คุณจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร 
  • คุณพูนลาภ ภัทรอนันตนพ ผู้จัดการโรงงานเป๊ปซี่โค
  • ว่าที่ร้อยตรีพันธเกียรติ ฤชากำธร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงงาน 
  • คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้แทนมูลนิธิเป๊ปซี่โค ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ในการสนับสนุนงานกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ โรงเรียนวัดศิวารามซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในชุมชนของผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยมีพนักงานของ บริษัท เป๊บซี่โค ประเทศไทย ได้ประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายในชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนรอบวัดศิวาราม แคมป์คนงาน ชุมชนซอยสดใส และชุมชนชาวมุสลิม และจะมีการจัดมอบถุงกำลังใจในพื้นที่และพื้นที่อื่นๆ เช่น อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และ สมุทรสาคร ในลำดับต่อไป
มูลนิธิรักษ์ไทยขอขอบคุณบริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทยสำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดมุ่งหวังเดียวกันที่จะช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
#Pepsico
#PepsiCoThailand
#PepsiCoFoundation
#journeytozerohunger
#raksthaifoundation
#careinternational