กิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับชุมชนผู้สูงอายุปากน้ำประแส จำนวน 3,500 ต้นบนพื้นที่ 5 ไร่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับชุมชนผู้สูงอายุปากน้ำประแส จำนวน 3,500 ต้นบนพื้นที่ 5 ไร่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

โพสเมื่อ : 3 ตุลาคม 2565

มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับบริษัทวีเทสโก้ เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับชุมชนผู้สูงอายุปากน้ำประแส จำนวน 3,500 ต้นบนพื้นที่ 5 ไร่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลป่าชายเลนปากน้ำประแส จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา

ขอขอบพระคุณบริษัทวีเทสโก้ที่เล็งเห็นความสำคัญของป่าชายเลนและให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ร่วมกับชุมชน

#raksthaifoundation
#vitescotechnologies
#CSRAMC
#mangroveforest
https://www.vitesco-technologies.com/