Food For Good อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 โดย PepsiCo ณ เชียงใหม่

Food For Good อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 โดย PepsiCo ณ เชียงใหม่

โพสเมื่อ : 21 มิถุนายน 2565

วันที่ 18 มิถุนายน

เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับจิตอาสา นักศึกษา พนักงานจากบริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทยและนายอำเภอ อ.ฝาง ร่วมกันแจกถุง "กำลังใจ" จากโครงการ Food For Good "อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19" เพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาและบรรเทาความเดือดร้อนให้คนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีชุมชนคนไทย ชุมชนชาติพันธุ์ และชุมชนแรงงานข้ามชาติ

#Pepsico #PepsiCoThailand #PepsiCoFoundation #journeytozerohunger #raksthaifoundation #careinternational