โครงการอาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 หรือ Food for Good: Millions of Meals

โครงการอาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 หรือ Food for Good: Millions of Meals

โพสเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2565

โครงการอาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 หรือ Food for Good: Millions of Meals เดินทางมาสู่ระยะที่ 3 ในปี 2565 บริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทยและมูลนิธิเป๊ปซี่โค ร่วมกับมูลนิรักษ์ไทยจัดกิจกรรมปิดโครงการในวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผำ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ยังพบอัตราเด็กปฐมวัยที่ขาดสารอาหารและได้รับโภชนาการไม่เพียงพอเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอทุ่งหัวช้าง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผำ บ้านสัญชัย บ้านปันแดง บ้านสันดอนมูล บ้านหัวขัว บ้านโป่งแดง และบ้านดอยวงค์ 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 21 ชุดที่ทำมาจากการ Upcycle ถุงพลาสติก ซองขนมเลย์ และเศษวัสดุเหลือใช้จาการเกษตร และสนับสนุนชุดของเล่นและหนังสือเสริมพัฒนาการ และอุปกรณ์อนามัย เช่น เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และยาสีฟัน เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมพลังให้เด็กมีพัฒนาการอย่างรอบด้าน รวมไปถึงการร่วมทำกิจกรรมนันทนาการทำที่คาดหัวรูปสัตว์ที่น้องๆ นำมาใช้ประกอบการแสดงสุดน่ารักให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชมอีกด้วย 

ขอบคุณคุณ : https://www.pepsico.com/