บริษัท ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

โพสเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2565

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้สนับสนุนหลักในโครงการ ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยได้ลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เตียงผู้ป่วย เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดความดันโลหิต และอุปกรณ์ทำแผล เป็นต้น ให้กับสถานพยาบาลใน 2 จังหวัด ได้แก่ รพ.สต. บ้านปากคลอง รพ.สต.ท่านัด โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  

มูลนิธิรักษ์ไทยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาส่งคมที่แข็งแกร่งเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ยั่งยืน

ขอขอบคุณ : https://harmlessharvest.com/