กิจกรรม Walk in Her Shoes

  • สถานที่ : สวนลุมพินี

  • วันที่ : 2 มกราคม 2561

  • เวลา : 00:00 น.

ผ่านไปด้วยดีกับกิจกรรม “Walk in Her Shoes” ในวันนี้ ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในสังคมถึงบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาตนเอง ชุมชน ประเทศ และนานาชาติ สำหรับรูปบรรยากาศกิจกรรมทั้งหมด ท่านสามารถเข้าไปดูได้ในอัลบั้มรูปของเว็บไซต์เราครับ


ลิงก์ข่าว