อีเว้นต์

02 ม.ค.

กิจกรรม Walk in Her Shoes

  • สถานที่ :

    สวนลุมพินี

  • วันที่ :

    2 มกราคม 2561

  • เวลา :

    00:00 น.

ผ่านไปด้วยดีกับกิจกรรม “Walk in Her Shoes” ในวันนี้ ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในสังคมถึงบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาตนเอง ชุมชน ประเทศ...

ข้อมูลเพิ่มเติม