อีเว้นต์

25 พ.ย.

16 Day Activism GBV - Gender Equality To End Violence เท่าเทียมยุติความรุนแรง

 • สถานที่ :

  สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์

 • วันที่ :

  25 พฤศจิกายน 2564

 • เวลา :

  01:00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม
02 ม.ค.

กิจกรรม Walk in Her Shoes

 • สถานที่ :

  สวนลุมพินี

 • วันที่ :

  2 มกราคม 2561

 • เวลา :

  00:00 น.

ผ่านไปด้วยดีกับกิจกรรม “Walk in Her Shoes” ในวันนี้ ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในสังคมถึงบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาตนเอง ชุมชน ประเทศ...

ข้อมูลเพิ่มเติม