ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID) จำนวน 14 รายการ

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID) จำนวน 14 รายการ

โพสเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2567

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID) จำนวน 14 รายการ
(เอกสารแนบท้าย)

กำหนดยื่นและเปิดซองประกวดราคา ให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ มูลนิธิรักษ์ไทย

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พศ. 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พศ. 2567 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข คุณภาวิดา 02-265-6815 -02-265 6819 ในเวลาทำการ (08.30 น. - 17.30 น.)