เรื่องประกวดราคายื่นข้อเสนอการประกันสุขภาพกลุ่ม ของมูลนิธิรักษ์ไทย ประจำปี 2567

เรื่องประกวดราคายื่นข้อเสนอการประกันสุขภาพกลุ่ม ของมูลนิธิรักษ์ไทย ประจำปี 2567

โพสเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2567

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะดำเนินการจัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย

ในรอบกรมธรรม์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 จึงขอเชิญบริษัทประกันชีวิตยื่นข้อเสนอการประกันสุขภาพกลุ่ม เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย โดยยื่นข้อเสนอการประกันสุขภาพกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น โดยใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการประกวดราคาประกันสุขภาพกลุ่ม ประจำปี 2567 ” และเปิดซองประกวดราคาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พศ. 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พศ. 2567 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-265-6815-02-265 6819
คุณภาวิดา วรรณบุตรศิริ ในเวลาทำการ (08.30 น. - 17.30 น.) ที่มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400