ประกาศสอบราคาซื้อชุดยาสามัญ จำนวน 2,500 ชุด จำนวน 3 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อชุดยาสามัญ จำนวน 2,500 ชุด  จำนวน 3 รายการ

โพสเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2567

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์สอบราคาซื้อชุดยาสามัญ จำนวน 2,500 ชุด จำนวน 3 รายการดังนี้
  • รายการที่ 1.ชุดยาสามัญ จำนวน 2500 ชุด
  • รายการที่ 2.ค่าบรรจุยาใส่กระเป๋า จำนวน 2500 ชุด
  • รายการที่ 3.ค่าจัดส่งกระเป๋าชุดยาสามัญ ลงพื้นที่ จำนวน 52 แห่ง
กำหนดยื่นและเปิดซองสอบราคา ให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไทเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่
8 กรกฏาคม พศ. 2567 และปิดการรับซองราคาวันที่ กรกฏาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น เป็นต้นไป ณ มูลนิธิรักษ์ไทย
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 กรกฏาคม พศ. 2567 ถึง วันที่ 17 กรกฏาคม พศ. 2567 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-265-6815 ,02-2656819 ในและเวลาทำการ (08.30 น. - 17.30 น.)