ประกาศสอบราคาจัดซื้อถุงยางอนามัย ขนาด 56 มม จำนวน 1 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อถุงยางอนามัย ขนาด 56 มม   จำนวน 1 รายการ

โพสเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2567

เรื่องประกาศสอบราคาจัดซื้อถุงยางอนามัย ขนาด 56 มม จำนวน 1 รายการ

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถุงยางอนามัย ขนาด 56 มม จำนวน 1 รายการ ดังนี้

รายการที่ 1. ถุงยางอนามัย ขนาด 56 มม ผิวเรียบไม่สี ไม่มีกลิ่น จำนวน 1,260,000 ชิ้น

การยื่นซองสอบราคาให้ยื่นโดยตรงต่อ “มูลนิธิรักษ์ไทย” 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ10400 ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2567 และปิดการรับซองราคาวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2567 เวลา 12.00 น เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2567 วลา 13.00.น. เป็นต้นไป ณ.มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างตั้งแต่วันที่
5 กรกฏาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2567 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-265-6815 ในและเวลาทำการ (8.30-17.30 น)