มูลนิธิรักษ์ไทยเยี่ยมเยือน PTG Energy

มูลนิธิรักษ์ไทยเยี่ยมเยือน PTG Energy

โพสเมื่อ : 1 สิงหาคม 2562

คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน เป็นตัวแทนจากมูลนิธิรักษ์ไทย ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมเยือน บริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบของที่ระลึกแด่ คุณภาวี วรรณพัฒน์ Business Development Manager และพูดคุยอัพเดทเรื่องความร่วมมือในการวางกล่องบริจาคร้าน Maxmart เพื่อช่วยเหลือโครงการของมูลนิธิรักษ์ไทย