มูลนิธิรักษ์ไทยเยี่ยมเยือน Vital Glow : Skin & Aesthetic

มูลนิธิรักษ์ไทยเยี่ยมเยือน Vital Glow : Skin & Aesthetic

โพสเมื่อ : 23 กันยายน 2562

คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน เป็นตัวแทนจากมูลนิธิรักษ์ไทย ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนศูนย์สุขภาพและความงาม Vital Glow : Skin & Aesthetic เพื่อมอบของที่ระลึกแด่ ดร. พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล (CEO & Founder ศูนย์สุขภาพและความงาม Vital Glow : Skin & Aesthetic และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวมินทร์ 9) ขอแสดงความนับถือ