มูลนิธิรักษ์ไทยและเครือข่ายเป๊ปซี่ประเทศไทยเตรียมแจกอาหารล้านมื้อ

มูลนิธิรักษ์ไทยและเครือข่ายเป๊ปซี่ประเทศไทยเตรียมแจกอาหารล้านมื้อ

โพสเมื่อ : 7 มิถุนายน 2563

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับเครือข่าย เป๊ปซี่ประเทศไทย เตรียมแจกอาหารล้านมื้อ และอาหารแห้งให้กับ 80,000 คนทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเป๊ปซี่ ขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบเลย์ และขนมมัลติเกรนอบกรอบ “ซันไบทส์” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (กลาง) ประธานกรรมการ และ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ซันโทรี่และเป๊ปซี่ โดย นายโอเมอร์ มาลิค (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ เพื่อแจกจ่ายอาหารที่มีประโยชน์มากกว่า 1 ล้านมื้อและชุดอาหารแห้งให้แก่ประชาชนเกือบ 80,000 คนทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมูลนิธิเป๊ปซี่โคและเป็นหนึ่งในกิจกรรมของภายใต้โครงการ “Give Meals Give Hope” ของเป๊ปซี่โค