ขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย ที่สนับสนุนน้ำดื่ม

ขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย ที่สนับสนุนน้ำดื่ม

โพสเมื่อ : 11 มกราคม 2565

พี่น้องชาติพันธุ์ ลาหู่ ชุมชนศรีปิงเมือง อ.เมือง เชียงใหม่ 17 ครอบครัว ขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย ที่สนับสนุนน้ำดื่ม เนื่องจากตู้กดน้ำดื่มชุมชน ถูกระงับการใช้เพราะมีคนในชุมชนติดโควิด-19 ซึ่งเป็นจุดแพร่กระจาย ส่งผลให้หาน่ำดืมสะอาดยากและไกลจากเดิม