รักษ์ไทยประสานงานส่งแรงงานข้ามชาติกลับประเทศกัมพูชา จากสถานการณ์ COVID-19

รักษ์ไทยประสานงานส่งแรงงานข้ามชาติกลับประเทศกัมพูชา จากสถานการณ์ COVID-19

โพสเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2565

17 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออก (ระยอง และ ตราด) ดำเนินการส่งแรงงานข้ามชาติกลับประเทศกัมพูชา โดยผ่านทางชายแดนหาดเล็ก ซึ่งเป็นเคสโรคร่วมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ที่ไม่สามารถทำงานและช่วยเหลือตัวเองได้ มีความประสงค์อยากกลับไปรักษาต่อที่ประเทศกัมพูชา

ทางเจ้าหน้าที่รักษ์ไทยระยองประสานงานกับทาง รพ.และภาคีในการออกเอกสารส่งตัว พร้อมยาประจำตัว 1 เดือน และหนังสือรับรองในการข้ามประเทศจากทางสถานฑูตกัมพูชารวมถึงส่งเจ้าหน้าที่มารับทางชายแดน

ขอขอบคุณความช่วยเหลือในการดำเนินการจาก รพ.คลองใหญ่เพื่อตรวจโควิด รวมถึงการประสานงานกับ ตม.และหน่วยประสานงานชายแดน จากเจ้าหน้าที่รักษ์ไทยตราด ในการส่งต่อและติดตามต่อไป

ท้ายที่สุดสามารถข้ามกลับไปกัมพูชาเรียบร้อย ตอนนี้อยู่ระหว่างการกักตัว 14 วัน หลังจากนั้นจะถูกส่งกลับไปที่จังหวัดกันดาล เพื่อรักษาต่อ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้กำชับว่าหากไปถึงแล้วให้ติดต่อกลับมาทางเบอร์ที่ให้ไว้ และทางเจ้าหน้าที่จะติดตามเคสนี้ผ่านทางหน่วยประสานงานชายแดนด้วย