การลงทุนในเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต

การลงทุนในเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต

โพสเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2565

เจ้าหน้ามูลนิธิรักษ์ไทยสำนักงานปัตตานีพร้อมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง เรื่องการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและการใช้ถุงมหัศจรรย์เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูซงกูจิ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

การอบรมครั้งนี้เป็นความรู้ใหม่สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้ามาอบรม ซึ่งผู้ปกครองคนหนึ่งได้กล่าวว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้กับตัวเองในการการเลี้ยงดูลูกให้ได้มากที่สุด

#มูลนิธิรักษ์ไทย
#องค์การยูนิเซฟ
#Unicef 
#เด็กปฐมวัย
#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก