ค่ายเยาวชนเทควันโด ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ Hero Taekwondo Fair Play and Stop Bully ร่วมกับบริษัทซัมซุงประกันชีวิต และทีมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย 

โพสเมื่อ : 5 มีนาคม 2565

วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดค่ายเยาวชนเทควันโด ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ Hero Taekwondo Fair Play and Stop Bully ร่วมกับบ.ซัมซุงประกันชีวิต และทีมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย 

"กิจกรรมค่ายเยาวชนเทควันโดเพื่อยุติการรังแกครั้งที่ 3 หรือ “Samsung Life Insurance Taekwondo Youth Camp #3 Central” สนับสนุนโดยบริษัทซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมดกว่า 150 คน เป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนภายใต้สังกัดสพฐ.จากจังหวัดอยุธยาและโรงเรียนภายนอกทั่วภาคกลาง ภายในค่ายจะมีการทำกิจกรรมตามหลักสูตรการยุติการรังแก นำโดยมูลนิธิรักษ์ไทย และกิจกรรมการฝึกกีฬาเทควันโด จากทีมผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย นำโดยโค้ชยอง ซอก ชเว หรือโค้ชเช และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ได้มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าอาคารทั้ง 2 วัน 

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้เด็กนักเรียน โดยผสมผสานศาสตร์จากหลักสูตรการยุติการรังแกและศาสตร์กีฬาเทควันโดเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทซัมซุงประกันชีวิตฯ และมูลนิธิรักษ์ไทยในการร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรม
นายดาลัด นุตพันธุ์  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด
บมจ. ซัมซุงประกันชีวิต ประเทศไทย
ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ กรรมการบริหารมูลนิธิรักษ์ไทย
ดร.ยอง ซอก ชเว หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย
นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

#ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก
#มูลนิธิรักษ์ไทย
#ซัมซุงประกันชีวิต
#โค้ชเช