เชฟรอนสนับสนุนกลุ่มสตรีจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เชฟรอนสนับสนุนกลุ่มสตรีจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โพสเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562

โครงการกองทุนเพื่อชีวิต (Fund4Life Entrepreneurial Support for Woman Breadwinner) เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้หญิงและเด็กเปราะบางใน 3 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้สามารถรับมือกับผลกระทบด้านสังคม-เศรษฐกิจที่เกิดจากความรุนแรงทางการเมือง โดยตัวโครงการกองทุนเพื่อชีวิตจะมอบทุนในการริเริ่มประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี พร้อมทั้งยังเข้าไปเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ อาทิ แนะนำการเพิ่มช่องทางการตลาด, การสร้างพฤติกรรมในการจัดการด้านการเงิน หลังจากที่สตรีกลุ่มแรกคืนทุนจากการประกอบอาชีพและยืนได้ด้วยตนเองอย่างแข็งแรง เงินทุนที่ได้รับคืนจะถูกมอบเพื่อช่วยเหลือกลุ่มสตรีกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป เพื่อสร้างอาชีพและฟื้นคืนเศรษฐกิจของกลุ่มสตรีจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับมามีสภาพคล่องตามเดิม

ล่าสุดมูลนิธิรักษ์ไทย และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำกลุ่มผู้หญิงม่ายจาก 9 ชุมชน รวมตัวกันจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ “กองทุนเพื่อชีวิต” โดยจำหน่ายสินค้า เช่น ไข่เค็ม แกงกะหรี่ กระเป๋าผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก เครปกรอบ ในงานกาชาดจังหวัดนราธิวาส เมื่อเร็ว ๆ นี้ กิจกรรมนี้จัดโดยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ช่วยสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากฝีมือของผู้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผลิตภัณฑ์สร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภค ด้วยคุณภาพ รสชาติที่ดี และการออกแบบที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ทำให้สินค้าขายดี โดยมีผู้เข้าชมงานนี้กว่า 1,000 คน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับตัวแทนกลุ่มสตรี เชฟรอนได้สนับสนุนโครงการ Fund 4 Life มาเกือบ 2 ปี ช่วยสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับกลุ่มผู้หญิงม่าย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัว โดยขยายโอกาสทางอาชีพหรือสร้างอาชีพใหม่ เพิ่มรายได้ ช่วยให้ครอบครัวเกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็ก ๆ ได้มีการศึกษา และเพิ่มสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอย