กิจกรรมเด็กชุมชนตลาดปลาบางเลนธานี

กิจกรรมเด็กชุมชนตลาดปลาบางเลนธานี

โพสเมื่อ : 19 สิงหาคม 2565

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 มูลนิธิรักษ์ไทย นครปฐม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมที่ชุมชนตลาดปลาบางเลนธานี เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้แก่เด็กผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมีเด็กในชุมชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
  • กิจกรรม "วาดรูปแบบกล้วยๆ" ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะไม่จำกัดรูปแบบหรือแนวคิด โดยใช้ ก้านกล้วย ในการสร้างสรรค์ผลงาน
  • กิจกรรม "สอนกาษาไทย" ส่งเสริมการเรียนรู้กาษาไทยให้แก่เด็กที่ได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาให้สามารถอ่านเขียน เข้าใจในพยันชนะภาษาไทย รวมถึงสามารถสะกดคำในภาษาไทยได้
  • กิจกรรม "เรียนรู้จากการ์ตูน" การสร้างคุณธรรมและให้แง่คิดแก่เด็กเพื่อให้เด็กเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม การใช้ชีวิตผ่านการดูการ์ตูนและการถาม-ตอบ ทำให้เด็กได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
#RaksThaiFoundation