พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยน่าน

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยน่าน

  • ที่ตั้งสำนักงานรักษ์ไทย :

    59/1 หมู่ 7 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120

  • เบอร์โทรศัพท์ :

    Tel. 054-050256

  • เบอร์แฟกซ์ :

    Fax.

  • การทำงานครอบคลุมพื้นที่ :

โครงการที่อยู่ในการดูแล