พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยน่าน

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยน่าน

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยน่าน

  • ที่ตั้งสำนักงานรักษ์ไทย :

    59/1 หมู่ 7 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120

  • เบอร์โทรศัพท์ :

    Tel. 054-050256

  • เบอร์แฟกซ์ :

    Fax.

  • การทำงานครอบคลุมพื้นที่ :

โครงการที่อยู่ในการดูแล

เสริมสร้างพลังอำนาจหญิงน่าน

แม้ภาครัฐจะกำหนดให้เด็กไทยได้รับการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา 9 ปี และโดยภาพรวมแล้วเด็กในเมืองใหญ่ก็ได้รับการศึกษาตามนั้น แต่ในความเป็นจริงคือยังมีเยาวชนหญิงจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหญิงในจังหวัดน่าน ซึ่งมีอยู่หลากหลายชาติพันธุ์ที่ไม่รู้หนังสือ หรือมีความรู้...

สถานะการบริจาค

0%