พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี

  • ที่ตั้งสำนักงานรักษ์ไทย :

    300/114 หมู่บ้านออมทอง ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

  • เบอร์โทรศัพท์ :

    Tel. 073-336995

  • เบอร์แฟกซ์ :

    Fax. 073-336994

  • การทำงานครอบคลุมพื้นที่ :

โครงการที่อยู่ในการดูแล

ศูนย์เรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ จ.ปัตตานี

เด็ก ๆ มีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา อันเป็นสิทธิพื้นฐานของเด็กทุกคนเมื่อเกิดมา ไม่ว่าจะเป็นเด็กเชื้อชาติ สัญชาติไหนหรืออาศัยอยู่ที่แห่งใดบนโลกใบนี้ ไม่เว้นแม้แต่เด็ก ๆ ลูกแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย พวกเขา/เธอก็มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาเช่นเดียวกัน แต่การเข้าถึงการศึกษาของเด็กกลุ่มนี้

สถานะการบริจาค

0%