พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยกระบี่

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยกระบี่

  • ที่ตั้งสำนักงานรักษ์ไทย :

    193/3 หมู่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

  • เบอร์โทรศัพท์ :

    Tel. 075-810186

  • เบอร์แฟกซ์ :

    Fax. 075-810186

  • การทำงานครอบคลุมพื้นที่ :

โครงการที่อยู่ในการดูแล

ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง

ทำไมคนต่างจังหวัดต้องดูรายการทีวีที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับคนกรุงเทพฯ เราจะมีสถานีโทรทัศน์ชุมชนที่ผลิตเนื้อหาเพื่อตอบโจทย์การรับรู้ข่าวสารของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตนอาศัยอยู่ได้หรือไม่ และจะทำได้อย่างไร เหล่านี้เป็นคำถามที่นำมาสู่โครงการ “ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง”

สถานะการบริจาค

0%