พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยกระบี่

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยกระบี่

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยกระบี่

โครงการที่อยู่ในการดูแล

ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง

ทำไมคนต่างจังหวัดต้องดูรายการทีวีที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับคนกรุงเทพฯ เราจะมีสถานีโทรทัศน์ชุมชนที่ผลิตเนื้อหาเพื่อตอบโจทย์การรับรู้ข่าวสารของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตนอาศัยอยู่ได้หรือไม่ และจะทำได้อย่างไร เหล่านี้เป็นคำถามที่นำมาสู่โครงการ “ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง”

สถานะการบริจาค

0%