โครงการส่งเสริม พลังสุขภาพจิต ที่ดีของเยาวชน

ร่วมสนับสนุน

โพสเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการส่งเสริม พลังสุขภาพจิต ที่ดีของเยาวชน

“…มูลนิธิส่งเสริมชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย มุ่งมั่นและร่วมมือจัดการกับความท้าทายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมด้านสุขภาพจิตที่ดีของเยาวชนไทย

นวัตกรรมสร้างผลกระทบเชิงบวก ส่งเสริมความรู้ พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อปลูกฝังให้สังคมมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สังคมไทยในปัจจุบัน กำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการคิดฆ่าตัวตายสูงถึง 17.6 % ของเยาวชนไทย ในช่วงอายุ 13-17 ปี ซึ่งเกิดจากปัญหาจากภาวะซึมเศร้าที่ส่งผลถึงการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 3 ของประเทศไทยในกลุ่มเยาวชน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นมีอัตราเพิ่มขึ้นในระดับสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาสำหรับปี 2565 นี้

ร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมชุมชน

ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นเราจึงมีการวางแผนและการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพจิตเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันให้กับเยาวชนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทางมูลนิธิรักษ์ไทยได้มีการร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมชุมชน ในการพัฒนาโครงการในรูปแบบของการเพิ่มการพัฒนาด้านการสื่อสารเพื่อปรับปรุงและแก้ไขสุขภาพของเยาวชนด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตของเยาวชนไทย ให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยเน้นเรื่องโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ปลูกฝังสังคมที่มีสุขภาพดีขึ้นโดยการลดอัตราการเจ็บป่วย และเพิ่มความรู้ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตของเยาวชน

ส่วนประกอบสำคัญของโครงการ

☉ การมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญ

การมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และทีมงาน การพัฒนากลยุทธ์ในการปรับปรุงสุขภาพของเยาวชนผ่านการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

☉ สุขศึกษา

ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับผลกระทบของอาหาร การออกกำลังกาย และการนอนหลับที่มีต่อสุขภาพจิต

☉ ทักษะการจัดการความเครียด

เทคนิคในการลดความเครียด วิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า

☉ ส่งเสริมนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ

เน้นย้ำถึงความสำคัญของวินัยด้านสุขภาพที่ดี

☉ ทักษะชีวิตที่จำเป็น

มุ่งเน้นไปที่การสอนทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน เตรียมความพร้อมให้เยาวชนเผชิญกับความท้าทายและสถานการณ์ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทางมูลนิธิฯ ได้มีการจัดสัมมนาการศึกษาด้านสุขภาพจิตของเยาวชนในโรงเรียน เพื่อถ่ายทอดและนำความรู้ข้อมูลด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 โรงเรียน ในจังหวัดอยุธยา

 

♡ หากองค์กรใดมีความสนใจร่วมสนับสนุนโครงการ “Impacting Thai Youth's Mental Health”

ระยะเวลาระดมทุน : 29 กุมภาพันธ์ – 29 พฤษภาคม 2567

ธนาคาร กรุงไทย ชื่อบัญชี : มูลนิธิรักษ์ไทย เลขที่บัญชี : 034 -1-81121-1 สาขา ประดิพัทธ์ 13 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย

หรือ สแกน QR Code

*** การบริจาคสามารถออกใบลดหย่อนภาษีได้

โครงการอื่นๆ

รักษ์ไทยชวนคุณสร้างกุศลพลิกชีวิตปี ‘66
สมทบทุน 99บาท พัฒนาผู้หญิงถิ่นห่างไกล

สนับสนุนการพัฒนา 6 ขั้น เพื่อสร้างความเท่าเทียมของสตรีในถิ่นห่างไกล” จึงเริ่มต้นขึ้นเพื่อขอแรงสนับสนุนจากคนทุกเพศในเขตเมือง ที่ยืนหยัดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม เงิน 99 บาทจากหลากผู้สนับสนุนจะเป็นท่อน้ำเลี้ยงที่สามารถพลิกชีวิตผู้หญิงในถิ่นห่างไกลที่ไม่ได้มีโอกาสทัดเทียมคนเมือง

#Sheisme วันสตรีสากล

#Sheisme แคมเปญที่จะอยู่เคียงข้างผู้หญิงทุกคนให้ผ่านทุกเรื่องราวในชีวิต สนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนภูมิใจในตัวเองที่ผ่านทุกเรื่องราวมาได้ สนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนค้นหาตัวเองและเป็นคนที่คุณอยากจะเป็น

ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปัตตานี ยะลา นราธิวาส น้ำท่วมหนักในรอบ 20 ปี

กลุ่มอาชีพผู้หญิงเดือดร้อนเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย จักรเย็บผ้าจมน้ำ เครื่องนวดแป้ง เครื่องอบขนมเสียหาย และผู้หญิงยังต้องมีภาระหน้าที่ในจัดทำอาหารให้กับคนในครอบครัว ต้องทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด เกิดภาวะเครียด อาหารที่มีอยู่เริ่มขาดแคลน ออกจากบ้านลำบาก ขาดรายได้ในช่วงเวลานี้

ร่วมแบ่งปัน “น้ำใจ” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ “โนรู”

จากสถานการณ์พายุโนรู เคลื่อนตัวเข้าไทยในช่วงเย็นวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่ภาคอีสาน แม้ปัจจุบันพายุจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชัน แต่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น