อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 โดย PepsiCo

อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 โดย PepsiCo

โพสเมื่อ : 15 มิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ทางบริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และ มูลนิธิเป๊ปซี่โค ได้ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ "อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19" เพื่อบรรเทาภาระและลดค่าใช้จ่ายบางส่วนของพี่น้องในชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด และยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์พัฒนา โดยมีคุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้แทนมูลนิธิเป๊ปซี่โค ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาและคุณณิชชา โตรักตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิรักษ์ไทยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมวันนี้มีการแพ็คถุงกำลังใจไปทั้งสิ้น 1,950 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบตกงาน รายได้น้อย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ติดเชื้อ กักตัว ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิรักษ์ไทยขอขอบพระคุณบริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทยสำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดมุ่งหวังเดียวกันที่จะช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

#Pepsico
#PepsiCoThailand
#PepsiCoFoundation
#journeytozerohunger
#raksthaifoundation
#careinternational