ลงพื้นที่แจก ‘ถุงกำลังใจ’ ณ ชุมชนเอื้ออารีย์ กรุงเทพมหานคร

ลงพื้นที่แจก ‘ถุงกำลังใจ’ ณ ชุมชนเอื้ออารีย์ กรุงเทพมหานคร

โพสเมื่อ : 17 มิถุนายน 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 มูลนิธิรักษ์ไทย นำโดย คุณณิชชา โตรักตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน และ คุณอนงค์ลักษณ์ สถิตย์วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม ร่วมกับ บริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และมูลนิธิเป๊ปซี่โค นำโดย คุณ Meghna Laxman MacDonald, Senior Manager PepsiCo Public Policy Centre of Excellence Sector lead  AMESA and APAC และคุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้แทนมูลนิธิเป๊ปซี่โค ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ลงพื้นที่แจก ‘ถุงกำลังใจ’ กันอย่างต่อเนื่อง ณ ชุมชนเอื้ออารีย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือและส่งต่อกำลังใจให้พี่น้องในชุมชนสู้ภัยโควิด-19

#Pepsico #PepsiCoThailand #PepsiCoFoundation #journeytozerohunger #raksthaifoundation #careinternational