อีเว้นต์

14 มิ.ย.

นิทรรศการ “Women today : Empowering tmoorrow

 • สถานที่ :

  โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ

 • วันที่ :

  14 มิถุนายน 2561

 • เวลา :

  00:00 น.

มูลนิธิรักษ์ไทยสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ได้จัดงาน “Women Today: Empowering tomorrow” โดยในงานนี้ เราได้รับเกียรติจากคุณนวลพรรณ ล่ำซำ มาพูดถึงมุมมองเพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณวรวรรณ ธาราภูมิ คุณสุพรทิพย์ ช่วงรังษี คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ และคุณณฐพร เตมีรักษ์ (คุณแต้ว) มาเข้าร่วมเวทีของเราอีกด้วย ...

ข้อมูลเพิ่มเติม
02 ม.ค.

กิจกรรม Walk in Her Shoes

 • สถานที่ :

  สวนลุมพินี

 • วันที่ :

  2 มกราคม 2561

 • เวลา :

  00:00 น.

ผ่านไปด้วยดีกับกิจกรรม “Walk in Her Shoes” ในวันนี้ ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในสังคมถึงบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาตนเอง ชุมชน ประเทศ...

ข้อมูลเพิ่มเติม