ผู้หญิงเลี้ยงไก่ไข่

โพสเมื่อ : 12 มกราคม 2565

ผู้หญิงเลี้ยงไก่ไข่

การรวมตัวของผู้หญิงบ้านห้วยโค้งเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนด้านอาหารการกินและความ
เป็นอยู่ของชุมชนพบว่าคนในชุมชนทุกครัวเรือนต้องซื้อไข่ไก่ไว้เป็นอาหารประจำครอบครัวอย่างน้อย30 ฟองต่อเดือน  จากร้านค้าในตัวอำเภอ หรือ ร้านค้าในชุมชน เพราะ ไข่นำไปทำอาหารได้หลายอย่าง ไม่ว่าต้ม ทอด หรือส่วนผสมในการทำอาหารอย่างอื่น  และไข่ถือเป็นอาหารสำคัญสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กๆ บางครั้งไข่แค่ฟองเดียวสามารถกินได้ทั้งครอบครัว ทั้งนี้ไข่เป็นแหล่ง โปรตีนคุณภาพสูง วิตามิน และ แร่ธาตุ ที่จำเป็นต่อร่างกาย  บทบาทในการควบคุมน้ำหนัก  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  การตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ การทำงานของสมอง  สุขภาพของดวงตาและอื่นๆ อีกมากมาย

จากสถานการณ์การระบาดของโควิดที่มีความรุนแรงการมาซื้อหาอาหารในตัวอำเภอชาวบ้านเริ่มมีความยากลำบากขึ้นประกอบกับปัจจุบันไข่ไก่มีการปรับราคาขึ้นมากและมีภาวะไข่ไก่ขนาดตลาดในพื้นที่อมก๋อย เพราะในอำเภออมก๋อยไม่มีการเลี้ยงไก่ไข่ ต้องพึ่งไข่ไกจากอำเภอสันป่าตอง หรือจังหวัดลำพู

กลุ่มผู้หญิงเคยเห็นโรงเรียนในชุมชน เลี้ยงไก่ไข่ มาหลายปีจึงอยากลองเลี้ยงไก่ไข่ กันดูบ้าง  จึงได้ร่วมกันสร้างเล้าสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ในชุมชนขึ้นมา โดยขอความร่วมมือจาก สามี มาช่วยตัดไม้ และ ก่อสร้าง เล้าไก่ขนาด 4x8เมตร  เมื่อสร้างเล้าไก่เสร็จทางกลุ่มได้แบ่งเวรในการดูเลี้ยงไก่  โดย ไก่เริ่มเลี้ยง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน เป็นไก่สาวพร้อมไข่  หลังจากเลี้ยงประมาณ 30 วันไก่เริ่มออกไข่ให้ได้ ทุกคนดีใจ เริ่มได้เก็บไข่ทุกๆวันจนเดียวนี้ไก่ไข่วันละ 85-90 ฟอง ผลผลิตจะจำหน่ายในชุม และ แบ่งให้ผู้เลียงสัปดาห์ละ 10 ฟอง การขายให้กับคนในชุมชนในราคาที่ถูกกว่าร้านค้า 

การเลี้ยงไก่ไข่ ในชุมชนนับว่าเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ประกันว่าในชุมชนจะมีไข่ไก่บริโภคตลอด ถึงว่าข้างนอกจะไม่มีไข่ไก่ มาจำหน่ายเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ถึงแม้ว่ามีไก่แค่100 ตัว แต่การเลี้ยงไก่ไข่ครั้งนี้ นอกจากการสร้างแหล่งอาหารให้ครัวเรือน ชุมชน แล้วไก่ไข่ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้หญิงอีกทางหนึ่ง  สร้างการเรียนรู้การทำงานกลุ่ม  การแบ่งบทบาทหน้าที่การแบ่งงานกันทำ สร้างการยอมรับจากชุมชนและ
ครอบครัว ถึงศักยภาพและความสามารถของผู้หญิง    การเลี้ยงไก่ไข่นอกจากได้ผลผลิตคือไข่ไก่ที่เป็นอาหาร
มนุษย์แล้ว ส่วนขี้หรือมูลไก่ก็เป็นอาหารอย่างดีสำหรับ พืชซึ่งสามารถนำมาจำหน่ายในราคากระสอบละ 20 บาท ให้เกษตรกรในชุมชนซึ่งสามารถตักขายได้ทุกๆเดือน

การเลี้ยงไก่ไข่ของผู้หญิงบ้านห้วยโค้งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองในเรื่องอาหารในชนบทบนที่ห่างไกล เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆในอนาคต


 

เรื่องราวอื่นๆ

ผู้หญิงมีหน้าที่แค่เลี้ยงลูก ?

ผู้หญิงมีหน้าที่แค่เลี้ยงลูก ?

แต่เดิมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์มะลิ ผู้หญิงเวลาแต่งงาน ฝ่ายชายจะมีสิทธิ์เลือกคู่ครอง โดยที่ฝ่ายหญิงจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม...

การเปลี่ยนแปลงความคิดที่ก้าวสู่การเป็นผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงความคิดที่ก้าวสู่การเป็นผู้นำ

จากความพยายามตั้งแต่เริ่มต้น ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายก็สามารถเป็นผู้นำได้หมด ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราว่าเราจะตั้งใจทำขนาดไหน

ขยะทะเลปัญหาสำคัญของคนเกาะเต่า

ขยะทะเลปัญหาสำคัญของคนเกาะเต่า

คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเกาะเต่า ในฐานะจุดดำน้ำระดับโลก หาดตามเว้าอ่าวที่มีอยู่รอบเกาะเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำ อ่าวลึกเป็นอ่าวที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเต่า เป็นจุดดำน้ำปะการังน้ำตื้น ที่มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักกันดี

กลุ่มวิสาหกิจ หมู่บ้านก่อก๋วง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

กลุ่มวิสาหกิจ หมู่บ้านก่อก๋วง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ชุมชนชาวลัวะ บนสันเขา บ้านก่อก๋วง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน มีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบและพื้นที่ภูเขา หรือเชิงเขาที่ระดับความสูง 600-1,200 เมตรจากระดับน้ำ ได้อาศัยผืนป่าและตั้งรกรากในพื้นที่แห่งนี้มานาน จนถึงปัจจุบันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ติดเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา