กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองห้า ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน

โพสเมื่อ : 30 สิงหาคม 2564

หนองห้า ผ้าทองามค่า ของดีอีกแห่ง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

     เสียงหัวเราะ พุดคุยผ่านวงสนทนาของพี่ป้าน้าอา ที่เข้ารับการอบรมการย้อมผ้าไหม จากการส่งเสริมของหน่วยงานจากภาครัฐที่วันนี้มาให้ความรู้กันถึงที่  
กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองห้า  ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน   เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มสตรีหลากหลายวัย เฉลี่ยอายุระหว่าง 27 - 71 ปี ซึ่งความแตกต่างและช่องว่างระหว่างไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

    หลายๆ หน่วยงานแรกๆ ที่เข้ามาส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.เชียงราย และวิทยาลัยชุมชนน่านที่เข้ามาช่วยเหลือ เดิมทีชาวบ้าน เรียนรู้การทอผ้า และมีทักษะเหล่านั้นมาตั้งแต่เด็กๆ โดยได้รับการบ่มเพาะสอนสั่ง จากรุ่นสุ่รุ่น การทอผ้า ถือเป็นความรู้และภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมา
แต่ความต้องการที่อยากมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมๆ กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ที่จะยกระดับความเป็นอยู่ชีวิตให้ดีกว่าเก่า เนื่องจากการทำอาชีพเกษตรกร หลังฤดูเก็บเกี่ยว รายได้จะหดหายไป ฉะนั้นการที่หวังพึ่งพาการเกษตรอย่างเดียวดูเหมือนจะไม่เพียงพอ จึงเกิดการรวมกลุ่ม ใช้เวลาว่างหลังฤดูเก็บเกี่ยว มาทอผ้า

     จากเส้นด้ายสุู่ผ้าทอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูคค่าให้กลุ่ม ซึ่งมีความปราณีต ใช้ระยะเวลาในการทอผ้าเนิ่นนาน เทคนิควิธีการทอผ้าที่มีความหลากหลาย ทำให้ผ้าทอที่ออกมามีความงดงาม เช่น ผ้าซิ่นพญาคำเคิบ ใส่ดิ้นโลหะ, ผ้าซิ่นพญาคำเคิบ ใส่ดิ้นไหมประดิษฐ์, ผ้าซิ่นม่านหมอก ใส่ดิ้นไหมประดิษฐ์, ผ้าซิ่นม่าน ลายโบราณ , ผ้าซิ่นลายน้ำไหล ผสมดิ้นไหมประดิษฐ์ ซิึ่งสินคัาเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูงและผลิตภัณฑ์ที่รองลงมา มีราคาที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถจับต้องได้ ซื้อง่ายขายคล่อง เป็นผ้าทอจากผ้าฝ้าย ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเปลือกของต้นเพกา ฝักแก่ของต้นคูนที่หาได้จากป่าชุมชนในพื้นที่ ผ่านการทอด้วยกี่แบบบ้านๆ ออกแบบลวดลายไม่ยุ่งยาก และซับซ้อนมากนัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผ้าคลุมไหล่, ถุงย่าม, ผ้าขาวม้า, ผ้าปูโต๊ะล, ผ้าซิ่นสำหรับตัดเสื้อและผ้าซิ่นผสมดิ้นเงิน ดิ้นทอง สำหรับตัดเสื้อ

     โดย มูลนิธิรักษ์ไทย จ.น่าน ที่เน้นการทำงานของมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความต้องการของสมาชิกในกลุ่มเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กให้สามารถพึ่งตนเองมีรายได้เพิ่มขึ้น  
      สายลมพัดในช่วงกาลฤดูเปลี่ยนถ่าย กรูเข้ามารอบๆ โรงเรือนทอผ้าขนาดใหญ่ ที่มีกี่ทอผ้ามากมายหลายขนาด กว่า 30 กี่ ตามขนาดของผ้าทอที่ใช้ และคนทอผ้าที่ใช้พื้นที่ต่างกัน
เมื่อมีเวลาว่าง ต่างก็มานั่งประจำกี่ของแต่ละคน บ้างขยับกี่ทอ สอดใส่กระสวย สนด้าย ใส่เข็ม ขยี้สายตา ขยับแข้งขา และจับจ้องผ้าทอด้านหน้า
      ต่างวัย ต่างความคิด แต่เมื่อมีความไม่เข้าใจ ก็เอ่ยถามผู้สูงวัยมากกว่า ยายๆ ย่าๆ เดินไปดูป้าๆ แม่ๆ เมื่อผ้าทอนั้นเกิดผิดพลาด ปรึกษาหารือช่วยกันทำ ช่วยกันจำ ให้ความรู้แก่กัน
ผลสำเร็จของ กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง นอกเหนือจากที่สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้แก่สมาชิกในชุมชน มีรายได้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการศึกษาของลูกหลานต่อไป

ติดต่อสอบถามประธานกลุ่มฯ : คุณสายเงิน แก้วกันทา  
โทร : 085-7231103
ผลการทำงานของกลุ่มรวมถึงการสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook page ; wenan project

เรื่องราวอื่นๆ

ผู้หญิงมีหน้าที่แค่เลี้ยงลูก ?

ผู้หญิงมีหน้าที่แค่เลี้ยงลูก ?

แต่เดิมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์มะลิ ผู้หญิงเวลาแต่งงาน ฝ่ายชายจะมีสิทธิ์เลือกคู่ครอง โดยที่ฝ่ายหญิงจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม...

การเปลี่ยนแปลงความคิดที่ก้าวสู่การเป็นผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงความคิดที่ก้าวสู่การเป็นผู้นำ

จากความพยายามตั้งแต่เริ่มต้น ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายก็สามารถเป็นผู้นำได้หมด ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราว่าเราจะตั้งใจทำขนาดไหน

ขยะทะเลปัญหาสำคัญของคนเกาะเต่า

ขยะทะเลปัญหาสำคัญของคนเกาะเต่า

คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเกาะเต่า ในฐานะจุดดำน้ำระดับโลก หาดตามเว้าอ่าวที่มีอยู่รอบเกาะเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำ อ่าวลึกเป็นอ่าวที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเต่า เป็นจุดดำน้ำปะการังน้ำตื้น ที่มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักกันดี

กลุ่มวิสาหกิจ หมู่บ้านก่อก๋วง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

กลุ่มวิสาหกิจ หมู่บ้านก่อก๋วง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ชุมชนชาวลัวะ บนสันเขา บ้านก่อก๋วง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน มีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบและพื้นที่ภูเขา หรือเชิงเขาที่ระดับความสูง 600-1,200 เมตรจากระดับน้ำ ได้อาศัยผืนป่าและตั้งรกรากในพื้นที่แห่งนี้มานาน จนถึงปัจจุบันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ติดเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา