พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยเชียงใหม่

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยเชียงใหม่

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยเชียงใหม่

  • ที่ตั้งสำนักงานรักษ์ไทย :

    225/112 หมู่ 5 บ้านสินธนา ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

  • เบอร์โทรศัพท์ :

    Tel. 053-247695

  • เบอร์แฟกซ์ :

    Fax. 053-247695

  • การทำงานครอบคลุมพื้นที่ :

โครงการที่อยู่ในการดูแล

การแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเชียงใหม่

สถานการณ์การคลอดบุตรในกลุ่มวัยรุ่นไทย นับว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูง คือ 44.8 คนต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ขณะที่สถิติในแถบทวีปเอเชียแปซิฟิคอยู่ที่ 35 ต่อ 1,000 คน (ข้อมูลสถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน ปี 2558 โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

สถานะการบริจาค

0%

 

ปัญหาการท้องในสถานประกอบการ

“ลำพูน” เป็นจังหวัดเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในภาคเหนือ ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมลำพูนตั้งอยู่ ส่งผลให้มีประชากรวัยแรงงานชายหญิงเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงอายุ 15-20 ปี ที่ส่วนใหญ่ย้ายมาจากอำเภอรอบนอกหรือจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 80,000 คน ใน 65 สถานประกอบการ

สถานะการบริจาค

0%