ข่าวสารมูลนิธิฯ

รักษ์ไทยประสานงานส่งแรงงานข้ามชาติกลับประเทศกัมพูชา จากสถานการณ์ COVID-19

มูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออก (ระยอง และ ตราด) ดำเนินการส่งแรงงานข้ามชาติกลับประเทศกัมพูชา โดยผ่านทางชายแดนหาดเล็ก

17 กุมภาพันธ์ 2565

ขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย ที่สนับสนุนน้ำดื่ม

พี่น้องชาติพันธุ์ ลาหู่ ชุมชนศรีปิงเมือง อ.เมือง เชียงใหม่ 17 ครอบครัว ขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย ที่สนับสนุนน้ำดื่ม เนื่องจากตู้กดน้ำดื่มชุมชน ถูกระงับการใช้

11 มกราคม 2565

กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง Covid -19

ชุมชน 5 ธันวา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง Covid-19 และการป้องกันตัวเองและการดูแลผู้ป่วยในหอพัก

11 มกราคม 2565

ลงพื้นที่สำรวจแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

เจ้าหน้าที่รักษ์ไทยสมุทรสาคร ร่วมกับแกนนำแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชุมชนกำพร้า ท่าฉลอมและตลาดกุ้ง ลงพื้นที่สำรวจแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

1 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดชลบุรี ตรวจคัดกรอง ATK (Antigen Test Kit)

มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานทอง โรงพยาบาลพานทองและโครงการเจริญสินธานีบางนาตราด (พานทองนคร) ตรวจคัดกรอง ATK

7 ตุลาคม 2564

อบรมเรื่อง Stand up against street harassment ให้กับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2021

มูลนิธิรักษ์ไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ อบรมเรื่อง Stand up against street harassment ให้กับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2021

7 ตุลาคม 2564

มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร เข้าร่วมกับหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19

ทีม FOM (Field Officer Migrant) มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร เข้าร่วมกับหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งจะทำหน้าที่คัดกรองและแนะนำการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน

5 ตุลาคม 2564

มูลนิธิรักษ์ไทยลงพื้นที่ปฏิบัติงานโต้ตอบและค้นหาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย (CIS)

มูลนิธิรักษ์ไทย ออกปฏิบัติการตอบโต้โรคไข้มาลาเรียตามมาตรการ 1-3-7 ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

18 สิงหาคม 2564

เจ้าหน้าที่รักษ์ไทยลงพื้นที่ส่งต่อความช่วนเหลือให้กับแรงงานที่ถูกกักตัวในชุมชน

รักษ์ไทยชลบุรี ร่วมกับ อบต. หนองบอนแดง สภากาชาด แกนนำชุมชนกัมพูชา และพม่า ลงพื้นที่ส่งต่อความช่วนเหลือให้กับแรงงานที่ถูกกักตัวในชุมชน

1 สิงหาคม 2564