ข่าวสารมูลนิธิฯ

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถกระบะ จำนวน 1  คัน

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถกระบะ จำนวน 1 คัน

กำหนดยื่นซองสอบราคาให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

21 พฤศจิกายน 2566
มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊ค  และพริ้นเตอร์ฯลฯ

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊ค และพริ้นเตอร์ฯลฯ

กำหนดยื่นและเปิดซองประกวดราคา ให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

21 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)

24 ตุลาคม 2566
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเวชภัณท์ หรือสิ่งของเครื่องมือ อุปกรณ์ และ สิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่เวชภัณท์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเวชภัณท์ หรือสิ่งของเครื่องมือ อุปกรณ์ และ สิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่เวชภัณท์ จำนวน 5 รายการ

มูลนิธิรักษ์ไทยมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์หรือสิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการ

24 ตุลาคม 2566
ประกาศมูลนิธิรักษ์ไทย สอบราคาซื้อสารหล่อลื่น

ประกาศมูลนิธิรักษ์ไทย สอบราคาซื้อสารหล่อลื่น

ประกาศสอบราคาซื้อสารหล่อลื่นชนิดละลายในน้ำชนิดซอง ไม่มีกลิ่น

12 ตุลาคม 2566
ประกวดราคาจัดซื้อถุงยางอนามัย

ประกวดราคาจัดซื้อถุงยางอนามัย

มูลนิธิรักษ์ไทยมีความประสงค์ประกอดราคาซื้อถุงยางอนามัย

12 ตุลาคม 2566
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2566

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2566

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อจำนวน 15 รายการ (เอกสารแนบท้าย) ดังนี้

25 กันยายน 2566
Raksthai foundation have bidding internal audit 2023 

Raksthai foundation have bidding internal audit 2023 

Raks Thai foundation is looking to seek the expertise of qualified Internal audit 2023 Kindly please review TOR and timetable as attached, The TOR of reference for an internal audit of Global fund supported program

21 กันยายน 2566
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊ค  Tablet Barcode Printer  และพริ้นเตอร์

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊ค Tablet Barcode Printer และพริ้นเตอร์

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊ค Tablet Barcode Printer และพริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 2 (เอกสารแนบท้าย) อ่านต่อ

21 สิงหาคม 2566