ข่าวสารมูลนิธิฯ

ประกวดราคาจัดซื้อรถกระบะ Suzuki Carry พร้อมต่อเติมหลังกระบะ และตกแต่งภายในจำนวน   9  คัน

ประกวดราคาจัดซื้อรถกระบะ Suzuki Carry พร้อมต่อเติมหลังกระบะ และตกแต่งภายในจำนวน   9  คัน

กำหนดยื่นและเปิดซองประกวดราคา ให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

30 พฤศจิกายน 2566
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ จอสัมผัสอัจฉริยะ Smartboard

ประกาศสอบราคาจัดซื้อ จอสัมผัสอัจฉริยะ Smartboard

กำหนดยื่นและเปิดซองประกวดราคา ให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

30 พฤศจิกายน 2566
มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถกระบะจำนวน 8 คัน  และรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 6 รายการ

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถกระบะจำนวน 8 คัน และรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 6 รายการ

กำหนดยื่นซองประกวดราคาให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

21 พฤศจิกายน 2566
มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถกระบะ จำนวน 1  คัน

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถกระบะ จำนวน 1 คัน

กำหนดยื่นซองสอบราคาให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

21 พฤศจิกายน 2566
มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊ค  และพริ้นเตอร์ฯลฯ

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊ค และพริ้นเตอร์ฯลฯ

กำหนดยื่นและเปิดซองประกวดราคา ให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

21 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)

24 ตุลาคม 2566
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเวชภัณท์ หรือสิ่งของเครื่องมือ อุปกรณ์ และ สิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่เวชภัณท์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเวชภัณท์ หรือสิ่งของเครื่องมือ อุปกรณ์ และ สิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่เวชภัณท์ จำนวน 5 รายการ

มูลนิธิรักษ์ไทยมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์หรือสิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการ

24 ตุลาคม 2566
ประกาศมูลนิธิรักษ์ไทย สอบราคาซื้อสารหล่อลื่น

ประกาศมูลนิธิรักษ์ไทย สอบราคาซื้อสารหล่อลื่น

ประกาศสอบราคาซื้อสารหล่อลื่นชนิดละลายในน้ำชนิดซอง ไม่มีกลิ่น

12 ตุลาคม 2566