ข่าวสารมูลนิธิฯ

มูลนิธิรักษ์ไทยเตรียมแจกสบู่ล้านก้อน จากคอลเกต สนับสนุนโครงการ #SafeHands Challenge

มูลนิธิรักษ์ไทยเตรียมแจกสบู่ล้านก้อน จากคอลเกต สนับสนุนโครงการ #SafeHands Challenge

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ บริษัทคอลเกตปาล์มโอลีพ (ประเทศไทย) จำกัด // มูลนิธิรักษ์ไทย นำโดย ศ.นพ. กระแส ชนะวงศ์ ประธานกรรมการ และคุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย รับมอบสบู่ 1 ล้านก้อนจากบริษัทคอลเกต ปาล์มโอลีพ (ประเทศไทย) จากที่องค์การแคร์นานาชาติ ได้รับบริจาคสบู่จาก คอลเกต ให้กับสมาชิกแคร์รวม 8 ประเทศ...

5 มิถุนายน 2563
เซ็นทรัลแอร์ ประเทศไทย สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ เพื่อส่งเสริมงานพัฒนาในพื้นที่ภาคเหนือ

เซ็นทรัลแอร์ ประเทศไทย สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ เพื่อส่งเสริมงานพัฒนาในพื้นที่ภาคเหนือ

(วันที่ 2 มีนาคม 2563) ณ บริษัท เซ็นทรัล แอร์ ประเทศไทย จํากัด คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิรักษ์ไทย รับมอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ชุด โดยคุณสัตยา ศรีอ่อน รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เซ็นทรัลแอร์ จำกัด เพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิรักษ์ไทยได้ปรับปรุงสำนักงาน...

2 มีนาคม 2563
มูลนิธิรักษ์ไทย แถลงข่าวความพร้อมของคอนเสิร์ตการกุศล Raks Thai Charity Concert

มูลนิธิรักษ์ไทย แถลงข่าวความพร้อมของคอนเสิร์ตการกุศล Raks Thai Charity Concert

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล : คุณแพท สุธาสินี และมูลนิธิรักษ์ไทย แถลงข่าวถึงความพร้อมของคอนเสิร์ตการกุศล Raks Thai Charity Concert ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ โดยงานนี้นอกจากจะมีคุณแพท แล้ว ยังมี Sandra Pires...

11 กุมภาพันธ์ 2563
เชฟรอนสนับสนุนกลุ่มสตรีจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เชฟรอนสนับสนุนกลุ่มสตรีจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เปิดตัวโครงการกองทุนเพื่อชีวิต “Fund 4 Life” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้หญิงและเด็กเปราะบางใน 3 จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้สามารถรับมือกับผลกระทบด้านสังคม-เศรษฐกิจที่เกิดจากความรุนแรง การเมือง...

13 พฤศจิกายน 2562
มูลนิธิรักษ์ไทยเยี่ยมเยือน Vital Glow : Skin & Aesthetic

มูลนิธิรักษ์ไทยเยี่ยมเยือน Vital Glow : Skin & Aesthetic

คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน เป็นตัวแทนจากมูลนิธิรักษ์ไทย ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนศูนย์สุขภาพและความงาม Vital Glow : Skin & Aesthetic เพื่อมอบของที่ระลึกแด่ ดร. พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล...

23 กันยายน 2562
มูลนิธิรักษ์ไทยเยี่ยมเยือน PTG Energy

มูลนิธิรักษ์ไทยเยี่ยมเยือน PTG Energy

คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน เป็นตัวแทนจากมูลนิธิรักษ์ไทย ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมเยือน บริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบของที่ระลึกแด่ คุณภาวี วรรณพัฒน์ Business Development Manager และพูดคุยอัพเดทเรื่องความร่วมมือในการวางกล่องบริจาคร้าน Maxmart...

1 สิงหาคม 2562
มูลนิธิรักษ์ไทยเยี่ยมเยือน Modern Nine TV

มูลนิธิรักษ์ไทยเยี่ยมเยือน Modern Nine TV

คุณพัฒนศักดิ์ ทนุดำรง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิรักษ์ไทย เป็นตัวแทนจากมูลนิธิรักษ์ไทย ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนสื่อมวลชน ช่อง 9 Modern Nine TV เพื่อมอบของที่ระลึกแด่คุณสุนทรี อรรถสุข ผู้ดำเนินรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 Modern Nine TV ขอแสดงความนับถือ...

22 กรกฎาคม 2562
มูลนิธิรักษ์ไทยเยี่ยมเยือน TNN 24

มูลนิธิรักษ์ไทยเยี่ยมเยือน TNN 24

คุณประเสริฐ แต่งฤทัยธรรม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม และคุณธมนพร แท้สูงเนิน ผู้ประสานงาน เป็นตัวแทนจากมูลนิธิรักษ์ไทย ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนสื่อมวลชน ช่อง TNN 24 เพื่อมอบของที่ระลึกแด่คุณชล วจนานนท์ และคุณทิน โชคกมลกิจ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรสถานีโทรทัศน์ TNN 24...

15 กรกฎาคม 2562
มูลนิธิรักษ์ไทยเยี่ยมเยือน NOW 26

มูลนิธิรักษ์ไทยเยี่ยมเยือน NOW 26

คุณพัฒนศักดิ์ ทนุดำรง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน และคุณธมนพร แท้สูงเนิน ผู้ประสานงาน เป็นตัวแทนจากมูลนิธิรักษ์ไทย  ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมเยือน ช่อง NOW 26 เพื่อมอบของที่ระลึกแด่คุณสมเกียรติ บุญศิริ ผู้อำนวยการของสถานีโทรทัศน์ NOW 26 ขอแสดงความนับถือ...

2 กรกฎาคม 2562