ข่าวสารมูลนิธิฯ

การลงทุนในเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต

การลงทุนในเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต

จัดกิจกรรมอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง เรื่องการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและการใช้ถุงมหัศจรรย์เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

3 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มประมงพื้นบ้านเกาะเต่าวางซั้งปลา โดยโครงการ BIOFIN UNDP ธนาคารกรุงไทย KohTao Better Together

กลุ่มประมงพื้นบ้านเกาะเต่าวางซั้งปลา โดยโครงการ BIOFIN UNDP ธนาคารกรุงไทย KohTao Better Together

“ซั้งปลา”ทางมะพร้าว สร้างบ้านให้ปลา ความหวังเล็กๆสร้างรายได้ให้กับประมงพื้นบ้าน

3 กุมภาพันธ์ 2565
รักษ์ไทย มอบผ้าห่มคลายหนาว ภาคเหนือ

รักษ์ไทย มอบผ้าห่มคลายหนาว ภาคเหนือ

มูลนิธิรักษ์ไทยได้รับบริจาคผ่านมูลนิธิรักษ์ไทยสำนักงานแม่แจ่มและมูลนิธิรักษ์ไทยสำนักงานเชียงใหม่ จากการประชาสัมพันธ์ผ่านทางแฟนเพจมูลนิธิรักษ์ไทย ไปส่งมอบความอบอุ่นและความห่วงใย

10 มกราคม 2565
ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก (Samsung Life Insurance 1st Online Taekwondo Youth Camp Collaborated with TRUE 5G)

ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก (Samsung Life Insurance 1st Online Taekwondo Youth Camp Collaborated with TRUE 5G)

ด็กนักเรียนจำนวน 292 คน จากกว่า 72 โรงเรียนในภาคตะวันออกที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการส่งเสริมการมีต้นแบบพฤติกรรมทางบวก ผ่านการสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาเทควันโดอย่างสร้างสรรค์

20 กันยายน 2564
“ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก”

“ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก”

ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ เป็นตัวแทนกรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก” ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ซัมซุงประกันชีวิต

10 กันยายน 2564
รักษ์ไทยประสานงานส่งแรงงานข้ามชาติกลับประเทศกัมพูชา จากสถานการณ์ COVID-19

รักษ์ไทยประสานงานส่งแรงงานข้ามชาติกลับประเทศกัมพูชา จากสถานการณ์ COVID-19

มูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออก (ระยอง และ ตราด) ดำเนินการส่งแรงงานข้ามชาติกลับประเทศกัมพูชา โดยผ่านทางชายแดนหาดเล็ก

17 กุมภาพันธ์ 2565
ขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย ที่สนับสนุนน้ำดื่ม

ขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย ที่สนับสนุนน้ำดื่ม

พี่น้องชาติพันธุ์ ลาหู่ ชุมชนศรีปิงเมือง อ.เมือง เชียงใหม่ 17 ครอบครัว ขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย ที่สนับสนุนน้ำดื่ม เนื่องจากตู้กดน้ำดื่มชุมชน ถูกระงับการใช้

11 มกราคม 2565
กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง Covid -19

กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง Covid -19

ชุมชน 5 ธันวา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง Covid-19 และการป้องกันตัวเองและการดูแลผู้ป่วยในหอพัก

11 มกราคม 2565
ลงพื้นที่สำรวจแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

ลงพื้นที่สำรวจแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

เจ้าหน้าที่รักษ์ไทยสมุทรสาคร ร่วมกับแกนนำแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชุมชนกำพร้า ท่าฉลอมและตลาดกุ้ง ลงพื้นที่สำรวจแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

1 พฤศจิกายน 2564