พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยกรุงเทพมหานคร

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยกรุงเทพมหานคร

  • ที่ตั้งสำนักงานรักษ์ไทย :

    185 ซ. ประดิพัทธ์ 6 ถ. ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  • เบอร์โทรศัพท์ :

    Tel. 02-2656888

  • เบอร์แฟกซ์ :

    Fax. 02-2714467

  • การทำงานครอบคลุมพื้นที่ :

โครงการที่อยู่ในการดูแล