พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยกรุงเทพมหานคร

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยกรุงเทพมหานคร

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยกรุงเทพมหานคร

  • ที่ตั้งสำนักงานรักษ์ไทย :

    185 ซ. ประดิพัทธ์ 6 ถ. ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  • เบอร์โทรศัพท์ :

    Tel. 02-2656888

  • เบอร์แฟกซ์ :

    Fax. 02-2714467

  • การทำงานครอบคลุมพื้นที่ :

โครงการที่อยู่ในการดูแล

She made it ผู้หญิงพลิกฟื้นเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชน

ดึงศักยภาพและความสนใจเพื่อนำมาประกอบเป็นวิชาชีพเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้หญิงที่ถูกตีกรอบด้วยความเชื่อและทัศนคติทางวัฒนธรรม เช่น กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สูญเสียสามีที่เป็นผู้นำครอบครัวไปกับความรุนแรงใน 3 จังหวัดภาคใต้หรือกลุ่มชาติพันธุ์

ล้านมื้อเพื่อคนไทยสู้ภัยโควิด

ตลอดปี 2563 จนถึงปัจจุบัน คนไทยและทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับภัยไวรัสโควิด 19 โรคติดต่อร้ายแรงที่เรายังต้องอยู่กับมันต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง

สถานะการบริจาค

0%

 

We Sparkle

“ความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ” ความข้อนี้ใคร ๆ ก็รู้ แต่จะให้ทำได้จริงนั้นอาจยากนัก ยิ่งคนในวัยแรงงานโดยเฉพาะแรงงานหญิงยิ่งมีภาระหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวและดูแลผู้มีพระคุณ ยิ่งทำให้ชีวิตปลอดพ้นจากการเป็นหนี้ได้ไม่ง่ายนัก

สถานะการบริจาค

0%

 

เสริมศักยภาพผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย เพื่อลดความเปราะบางจากเพศสภาพและการเข้าถึงการสนับสนุน

จากสถานการณ์ความขัดแย้งและความตึงเครียดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องมา 10 กว่าปี ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมที่นั่น โดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องเผชิญปัญหาความยากจน ความรุนแรงทางเพศ และการติดยาเสพติด ซึ่งมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

สถานะการบริจาค

0%

 

พัฒนาสมรรถนะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

การพัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3-5 ปี นับว่าเป็นช่วงโอกาสทองของการพัฒนาการที่บุคคลแวดล้อมต้องให้ความสำคัญ หากพลาดโอกาสนี้ไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะไม่สามารถหมุนเข็มนาฬิกากลับคืนมาได้

สถานะการบริจาค

0%