พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร

พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยมูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร

  • ที่ตั้งสำนักงานรักษ์ไทย :

    25/21 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ถ.สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

  • เบอร์โทรศัพท์ :

    Tel. 034-434828 ถึง 30

  • เบอร์แฟกซ์ :

    Fax.

  • การทำงานครอบคลุมพื้นที่ :

โครงการที่อยู่ในการดูแล

ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ จ.สมุทรสาคร

ช่วงเวลาเกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา แรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการของระบบเศรษฐกิจไทย เป็นจำนวนมาก มูลนิธิรักษ์ไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ให้ตระหนักถึงสิทธิของตน โดยได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ผ่านหลากหลายโครงการ

ไทยแลนด์ ซีฟูด ฮอทสปอท

ไทยแลนด์ซีฟูดฮอทสปอท เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มูลนิธิรักษ์ไทย ทำงานด้านส่งเสริมสิทธิแก่แรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเสริมอำนาจแก่แรงงานข้ามชาติกลุ่มเปราะบาง หรือที่ได้รับผลกระทบจากการถูกบังคับใช้แรงงาน ให้ตระหนักถึงสิทธิของตนและพาตัวเองให้ออกมาจากสถานการณ์การกดขี่เหล่านั้นได้

สถานะการบริจาค

0%

 

สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง ส่งความรู้กฎหมายสู่แรงงานประมง

แรงงานประมงข้ามชาติเป็นกลุ่มแรงงานที่มักจะถูกละเมิดสิทธิในการทำงานค่อนข้างมากและสังคมไม่ค่อยรับรู้ ด้วยว่าพื้นที่เกิดเหตุละเมิดมักจะอยู่บนเรือกลางท้องทะเล ไร้สายตาคนนอกที่จะมาจับจ้องมองดู กลายเป็นแรงงานที่มองไม่เห็นในสายตาคนบนฝั่ง

สถานะการบริจาค

0%

 

ป้องกันโควิด19 ในชุมชนประมง

ช่วงเดือนธันวาคม 2563 ที่เกิดการระบาดของโควิด 19 ระลอกสองที่มหาชัย จนเป็นข่าวครึกโครมและส่งผลกระทบต่อชีวิตและเศรษฐกิจของชาวไทยและแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสมุทรสาครนั้น มูลนิธิรักษ์ไทยมีส่วนสำคัญในการทำงานช่วยเหลือเบื้องหลังอย่างทันท่วงที

สถานะการบริจาค

0%

 

แรงงานข้ามชาติกับโควิด 19

ไวรัสโควิด 19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคมโดยทั่วไป ไม่เว้นว่าจะเป็นชาติพันธุ์ภาษาไหน

สถานะการบริจาค

0%